Manglende motivasjon

Folk stresser med eksamener og tentamener og tester og prøver om dagen. Jeg vet hvordan det kan føles. Man har mest lyst til å spy i vinkler, rive av seg håret, og danse samba. Å ta seg en varm dusj kan oppleves som en fest, og det å lage rastafletter og stikke blyanter i nesa på lesesalen virker helt saklig og normalt, og ikke minst særdeles koselig og underholdene!

Ja, du har rett i at skolesystemet er utdatert og kjipt. Mange har forsket på dette opp igjennom tidene, og man har funnet ut at forelesninger og tavleundervisning fungerer særdeles dårlig. Folk lærer lite. Videre har man for lengst oppdaget at et skolesystem basert på eksamener er uheldig. Hvorfor? Jo, fordi pugging henger sammen med glemsel. Folk som nileser med skyhøyt stressnivå kan absolutt få toppkarakter, men de husker ofte mindre av det de lærer seg, enn dem som slapper mer av og får middels karakterer. Videre vet vi godt at menneskers sanseapparat trenger variert stimuli for å fungere optimalt. Kjedsomhet er et resultat av ensformighet, og kan på en måte ses som en adaptiv mekanisme som sikrer at vi kommer oss opp, ut og i gang. Det er likevel ikke en mekanisme vi ønsker velkommer når vi skal gi jernet på slutten av semesteret. Et system besatt av vurderinger, lærermonologer og testing er alt i alt ikke så greit. Det kan mange enes om.

Elever i dagens skolesystem belønnes først og fremst for resultater, ikke for innsatsen de legger inn. Dette er også rimelig snodig når man vet at et miljø som ser mennesket som foranderlig, og som verdsetter innsats mer enn evner, synes å fremme motivasjon. Det er når selve læreprosessen og det å tilegne seg ny kunnskap anses som målet at vi virkelig spirer og blomstrer på skolebenken.

Når man likevel er en del av dette samfunnet og medlem av en klassisk utdanningsinstitusjon, kan det lønne seg å legge irritasjonen på hylla. Irritasjon stjeler energi og er utrolig lite konstruktivt. Du trenger kanskje de karakterene til ett eller annet - og sånn sett er det bare å bite det i seg og grave frem no' motivasjon fra avgrunnen. 

Hva er motivasjon?

Motivasjon er det som får oss til å gjøre noe. Vi har alle mange ulike behov, og vi er motivert for å få tilfredstilt disse behovene. For eksempel kan man ha behov for å sosialisere, prestere, være til nytte for andre, og være aktiv. Behovene påvirker hva slags mål vi setter oss: "jeg vil dit!". Hva slags behov som dominerer og påvirker livet mest varierer fra person til person.

Forskere skiller gjerne mellom indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon har man når man blir motivert av handlingen i seg selv (man opplever interesse, glede eller tilfredshet når man gjør noe). Denne typen motivasjon er svært robust. Ytre motivasjon har man når man blir motivert av noe man kan oppnå ved å utføre handlingen (f.eks belønning som status, ros, nærhet, anerkjennelse, materielle goder). Denne typen motivasjon er mer sårbar. Man gir altså lettere opp.

Mange opplever ikke skolen som gøy og meningsfylt i seg selv. De har altså lite indre motivasjon, og drives fremover av ytre motivasjon; en belønning som ligger langt frem i tid (f. eks å komme inn på et gøyalt studie eller få en kul jobb). Den indre motivasjonen er ikke alltid mulig å oppdrive, men hvis du har litt innsikt i hva det er som driver deg, kan det muligens bli lettere å tilrettelegge for egen læring ved å styrke den lille motivasjon som finnes. Har du kun ytre motivasjon må du kanskje lage deg et lite belønningsregime: etter 50 sider får jeg en juice og ti min sol!

Noen små tips på tampen

1. Hev blikket – minn deg selv på hvor heldig du er som får ta en utdannelse, tenk over alt det som er positivt ved din tilværelse, og husk på at dette kun utgjør et lite kapittel i livet ditt. Det er ikke snakk om liv og død, og det er lettere å se det om du plasserer deg selv i en større sammenheng.

2. Variasjon og inspirasjon – man kan variere studiene så godt det går selv i puggefasen: f. eks kan man veksle mellom å lage tankekart, tegne, lese, skrive notater, snakke høyt og samarbeide med andre. Lag grupper, vær raus, og del. Og husk at når du bruker både syn og hørsel husker du bedre.

3. Streb etter å lære - forsøk å fokusere på innsatsen du legger inn og på at du gjør så godt du kan akkurat nå. Det er mye man ikke kan kontrollere, og ting blir sjeldent som man forventer. Å fokusere på at alt skal gå som planlagt, og på resultatet, skaper gjerne mer stress.

4. Pauser – gi full gass i perioder, og ha avgrensede pauser. Når du først jobber bør du ikke være pålogget noe som helst. Du kan heller bruke sosiale medier som en belønning etter en økt. Multi-tasking reduserer konsentrasjon og oppmerksomhet, og henger sammen med dårlige prestasjoner.

5. Struktur - sett overkommelige mål, og lag delmål. Det er ikke fruktbart å sikte på stjernene dersom du ikke har forutsetning, tid, lyst eller ressurser til å lage en rakett og fly dit. Delmål styrker ofte motivasjonen underveis ved at man kan merke seg fremgang og mestring på veien.