Aktuelt


Good space collective

Kollektivet skal fungere som et trygt, inspirerende og tverrfaglig fellesskap hvor dedikerte og inspirerte mennesker med ønske om å bidra til en bedre verden, kan komme sammen og hjelpe hverandre. Fellesnevneren for prosjektene er forebyggende virksomhet innen feltet psykisk helse. Utover dette setter kun fantasien din grenser! Brenner du inne med et relevant prosjekt, men kjenner at du kunne trengt sparringspartnere? Da er du velkommen til å ta kontakt. Du kan lese mer om kollektivet på nettsiden vår, goodspacecollective.com.


creative confessions

Creative Confessions is a platform, study and conversation on the connection between mental health and the creative mind, with the ambition of building a more open, inclusive and sustainable creative industry. There are many ways and levels for you to contribute. The obvious: Join the survey, share the project, donate to our Kickstarter to help us make it happen. Visit creativeconfessions.org now!


kurspakker

Trygg Mamma er en kurspakke med psykologisk kunnskap og øvelser som skal styrke mødres evne til å håndtere de utfordringene som følger med overgangen til mammalivet. Min opplevelse er at dagens tilbud til blivende og nybakte mødre mangler fokus på de psykologiske prosessene involvert i en så drastisk endringsprosess som dette er. I denne kurspakken får den blivende eller ferske mammaen jobbet med seg selv og fylt opp verktøykassa si, så hun føler seg trygg på at dette skal gå bra!

Sterkere Sammen er en kurspakke ment å styrke menneskers evne til å komme nær hverandre og trives sammen: til å etablere, opprettholde og styrke gode relasjoner. Jeg tror ekstremt mye menneskelig lidelse bunner i relasjonelle utfordringer og sosiale vansker. Om man strever med å oppleve følelsesmessig nærhet, kjenne seg trygg sammen med andre, eller stole på at andre vil en vel, blir det meste i livet vanskelig. Folk som har det bra og opplever mening i livene sine har det godt sammen med andre.